1 Ağustos 2021

İşinize Artı Değer Katar

SAYGISIZLIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

“Sa.Sa.De.”

SAYGISIZLIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

Kuruluş tarihi 1945, faaliyete İstanbul’da başlamış, 1952 yılında kendini feshederek “Saygısızlıkla Mücadele” davasından vazgeçmiştir. İstanbul’da yedi sene süren  saygısızlığa karşı mücadelesini sonlandırmıştır.

Derneğin amacı;  dernek tüzüğünde çok kısaca ifade edilmektedir.
1)İstanbul’da belediye nizamlarını tanıtmak ve bu nizamların uygulanmasında, hemşehri yaşayışına sağlanması düşünülen karşılıklı faydaları anlatmak ve nizamlara saygıyı göstermeğe davet etmek.
2) İstanbul şehrinde ileri, medeni bir şehir topluluğu yaşayışının gerektirdiği karşılıklı saygı adabını kökleştirmek ve yaymak için çalışmak.
Derneğe birde kısaltılmış adı “Sa.Sa.De.” Dernek çalışmalarında amaçlarına ulaşabilmek için metodoloji belirlenmiş;
Öncelikle tavsiye ve dilekler dinlenecek;
bu dileklerin yaşama geçmesi için hem idari makamlar nezdinde,
hem de basını kullanarak çaba gösterilecektir.
Ayrıca, konferanslar düzenlemek, afişler hazırlamak,
kitaplar yayımlamak da programın parçaları haline gelmiştir.
Derneğin üyeleri için hazırlamış olduğu rozeti vardır. Rozette bir göz pertavsız (büyüteç) eşliğinde Kız Kulesi ile simgelenmiş olan İstanbul şehrine bakmaktadır.

Saygısızlıkla Savaş Derneği 1952 yılında kendini feshetmiştir